• کارفرما: تعاونی مسکن ملوانان دریای جنوب
  • مشاور: مهندسین مشاور سگال

آماده سازی اراضی 78 هکتاری مجتمع 4000واحدی ملوانان

ما را دنبال کنید

رزومه گسترده ما متشکل از بیش از 3500 پروژه انجام شده است

لیست پروژه های متنوع ما شامل عملیات خاکی، اجرای لایه های اساسی، حفاری تونل و...... است

در دریافت آخرین پیشنهادات انحصاری ، انتشارات محصول و خیلی بیشتر مطمئن باشید

در خبرنامه ما ثبت نام کرده و مشترک شوید و هر ماه تخفیف بگیرید