• کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان
  • مشاور: کرانه به کرانه
  • طول راه: 000+5 کیومتر
  • عملیات خاکی: 181/000 مترمکعب
  • بتن ریزی: 8/000 مترمکعب
  • اساس و زیراساس: 25/000 متر مکعب
  • آسفالت: 10/000 تن

پروژه تکمیل بهسازی تقاطع دفاع مقدس – شهید نامجو و تقاطع غیر همسطح

کارفرما:
اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان
مشاور:
کرانه به کرانه

ما را دنبال کنید

لیست پروژه های متنوع ما شامل عملیات خاکی، اجرای لایه های اساسی، حفاری تونل و...... است

در دریافت آخرین پیشنهادات انحصاری ، انتشارات محصول و خیلی بیشتر مطمئن باشید

در خبرنامه ما ثبت نام کرده و مشترک شوید و هر ماه تخفیف بگیرید