• کارفرما: منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
  • مشاور: مهندسین مشاور راهیاب ملل
  • طول مسیر: 42 کیومتر
  • خاکبرداری: 3/000/000 مترمکعب
  • خاکریزی: 700/000 مترمکعب
  • تثبیت با آهک: 170/000 متر مکعب
  • دیوار پیش ساخته: 42 کیلومتر
  • بتن غلتکی: 61/000 مترمکعب
  • آسفالت توپکا: 30/000 تن

پروژه احداث جاده و دیوار پیرامون اراضی سایت توسعه منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

کارفرما:
منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
مشاور:
مهندسین مشاور راهیاب ملل

ما را دنبال کنید

رزومه گسترده ما متشکل از بیش از 3500 پروژه انجام شده است

لیست پروژه های متنوع ما شامل عملیات خاکی، اجرای لایه های اساسی، حفاری تونل و...... است

در دریافت آخرین پیشنهادات انحصاری ، انتشارات محصول و خیلی بیشتر مطمئن باشید

در خبرنامه ما ثبت نام کرده و مشترک شوید و هر ماه تخفیف بگیرید