• کارفرما: استانداری هرمزگان
  • دستگاه نظارت: مهندسین مشاور هرم پی
  • طول راه: 000+3 کیلومتر
  • عملیات خاکی: 80،000 متر مکعب
  • بتن ریزی: 250 مترمکعب
  • اساس و زیر اساس: 20،000 مترمکعب
  • آسفالت: 5،000 تن
رزومه گسترده ما متشکل از بیش از 3500 پروژه انجام شده است

لیست پروژه های متنوع ما شامل عملیات خاکی، اجرای لایه های اساسی، حفاری تونل و...... است

در دریافت آخرین پیشنهادات انحصاری ، انتشارات محصول و خیلی بیشتر مطمئن باشید

در خبرنامه ما ثبت نام کرده و مشترک شوید و هر ماه تخفیف بگیرید