• کارفرما: شهرداری بندرعباس
  • دستگاه نظارت:مهندسین مشاور کرانه به کرانه
  • طول راه: 400+1 کیلومتر
  • عملیات خاکی:154،000 متر مکعب
  • بتن ریزی: 10،016 متر مکعب
  • اساس و زیر اساس: 31،000 متر مکعب
  • آسفالت: 7،753 تن
رزومه گسترده ما متشکل از بیش از 3500 پروژه انجام شده است

لیست پروژه های متنوع ما شامل ساختمان های مهندسی و سازه های تولیدی است

در دریافت آخرین پیشنهادات انحصاری ، انتشارات محصول و خیلی بیشتر مطمئن باشید

در خبرنامه ما ثبت نام کرده و مشترک شوید و هر ماه تخفیف بگیرید