آماده سازی ارضی 78 هکتاری 3

آماده سازی اراضی 78 هکتاری مجتمع 4000واحدی ملوانان

 • کارفرما: تعاونی مسکن ملوانان دریای جنوب
 • مشاور: مهندسین مشاور سگال

آماده سازی اراضی 78 هکتاری مجتمع 4000واحدی ملوانان

ما را دنبال کنید

رزومه گسترده ما متشکل از بیش از 3500 پروژه انجام شده است

لیست پروژه های متنوع ما شامل عملیات خاکی، اجرای لایه های اساسی، حفاری تونل و...... است

ادامه مطلب
بلوار پردیس

بلوار 45 متری پردیس و پل تقاطع خور شیلات

 • کارفرما: شهرداری بندرعباس
 • دستگاه نظارت:مهندسین مشاور کرانه به کرانه
 • طول راه: 400+1 کیلومتر
 • عملیات خاکی:154،000 متر مکعب
 • بتن ریزی: 10،016 متر مکعب
 • اساس و زیر اساس: 31،000 متر مکعب
 • آسفالت: 7،753 تن
رزومه گسترده ما متشکل از بیش از 3500 پروژه انجام شده است

لیست پروژه های متنوع ما شامل ساختمان های مهندسی و سازه های تولیدی است

ادامه مطلب

پروژه احداث جاده و دیوار پیرامون اراضی سایت توسعه منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

 • کارفرما: منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
 • مشاور: مهندسین مشاور راهیاب ملل
 • طول مسیر: 42 کیومتر
 • خاکبرداری: 3/000/000 مترمکعب
 • خاکریزی: 700/000 مترمکعب
 • تثبیت با آهک: 170/000 متر مکعب
 • دیوار پیش ساخته: 42 کیلومتر
 • بتن غلتکی: 61/000 مترمکعب
 • آسفالت توپکا: 30/000 تن

پروژه احداث جاده و دیوار پیرامون اراضی سایت توسعه منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

کارفرما:
منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
مشاور:
مهندسین مشاور راهیاب ملل

ما را دنبال کنید

رزومه گسترده ما متشکل از بیش از 3500 پروژه انجام شده است

لیست پروژه های متنوع ما شامل عملیات خاکی، اجرای لایه های اساسی، حفاری تونل و...... است

ادامه مطلب
بلوار پیامبر اعظم

بلوار پیامبر اعظم

 • کارفرما: استانداری هرمزگان – معاونت فنی و عمرانی
 • مشاور: مهندسین مشاور ایران ساحل
رزومه گسترده ما متشکل از بیش از 3500 پروژه انجام شده است

لیست پروژه های متنوع ما شامل عملیات خاکی، اجرای لایه های اساسی، حفاری تونل و...... است

ادامه مطلب
بلوار ساحلی بندرعباس

بلوار ساحلی بندرعباس

 • کارفرما: استانداری هرمزگان
 • دستگاه نظارت: مهندسین مشاور هرم پی
 • طول راه: 000+3 کیلومتر
 • عملیات خاکی: 80،000 متر مکعب
 • بتن ریزی: 250 مترمکعب
 • اساس و زیر اساس: 20،000 مترمکعب
 • آسفالت: 5،000 تن
رزومه گسترده ما متشکل از بیش از 3500 پروژه انجام شده است

لیست پروژه های متنوع ما شامل عملیات خاکی، اجرای لایه های اساسی، حفاری تونل و...... است

ادامه مطلب